Rekonstrukce a vybavení školy

18.09.2018

Povedená rekonstrukce a nástavba ZŠ a MŠ Zdiby

Díky našemu dobrému hospodaření jsme mohli dodělat i práce, které nebyly původně v plánu a dokončit stavbu jako celek, včetně venkovních úprav, které byly plánovány na příští rok.

Z původní budovy školy zbývaly před rekonstrukcí de facto jen obvodové zdi, proto rekonstrukce není zcela přesný výraz, škola byla v podstatě znovu postavena

- nové vybavení tříd včetně interaktivních tabulí

- nové sociální zařízení

- nově vybudovaný výtah

- kompletní vybavení kuchyně atd.