Sportovní hala Zdiby

21.09.2018

Kromě řady realizovaných projektů přichystalo vedení obce ze Sdružení Fotbal i takové, které bychom rádi realizovali v brzké době. Jedním z nich je Sportovní hala Zdiby.
Již se pracuje na projektu a povolení.

- místo sběrného dvora nad školou
- pro potřeby školy bude areál sportovní haly přístupný z areálu školy
- součástí návrhu je i odstavné parkoviště pro osobní vozidla
- prostor kolem haly bude postupně vybaven venkovními sportovišti a dětskými hřišti pro potřeby ZŠ i pro mimoškolní činnost


Návrh využití a vybavení sportovní haly byl již v počátku konzultován se sportovní komisí ve Zdibech.
Vlastní hala je koncipována velikostí tak, aby ji bylo možno využít pro více druhů sportů, např. pro basketbal, volejbal, florbal, badminton a sálovou kopanou