Rozšíření silnice K Holosmetkům

01.10.2018

Pozemky na 1. fázi rozšíření ulice K Holosmetkům jsou již zajištěny a jsou v majetku Zdib.

O pozemcích na další fázi rozšíření se aktivně jedná.