Úprava břehu Vltavy a zebezpečovací systém

25.09.2018

Ve Zdibech u řeky Vltavy vznikla nová odpočinková oblast "Marina Nábřežní" a to u velice vytížené cyklostezky Troja - Zdiby - Klecánky. Práce jsme prováděli z části svépomocí a za minimální náklady. Vybudovali jsme malé odstavné parkoviště pro občany, sportovce a hosty občerstvení, odvezli naplaveninu z povodní (matrace, sklo, cihly, igelity, zrezivělé spotřebiče atd.), zaseli trávu a stále kropili. Také došlo i k vyspravení přilehlé komunikace. Naše přání bylo postupně upravit (rekultivovat po povodni 2013) tento pozemek obce Zdiby na zatravněnou louku až do Klecánek. Což se povedlo a pořádáme zde i kulturní a sportovní akce.

Na louce byl postaven 10 m kovový sloup s technologií - povodňové čidlo a výstražný rozhlas napojený na Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, oddělení krizového řízení Městského úřadu Brandýs na Labem -Stará Boleslav, Obecní úřad Zdiby a Obecní policii Zdiby (přidělená dotace OPŽP protipovodňové varovné systémy), dále kamery obecního kamerového dohlížecího systému napojené na OP a PČR, veřejné osvětlení LED, rozvaděč 220 V s napojením na ČEZ, stanoviště pro člun OP, molo, mobilní kontejner krizové připravenosti a lavičky.