Přestavba márnice na kolumbárium

21.09.2018

Opravili jsme hřbitovní zeď a upravili okolí. Po dohodě s církví se nám podařilo získat do dlouhodobého pronájmu zanedbaný objekt márnice, kde se dokončuje přestavba na kolumbárium. V nejbližších dnech bude hotovo.
Částka vynaložená na celou přestavbu a úpravu okolí činí 3,2 mil. Kč