Zeleň, veřejná prostranství a likvidace černých skládek

23.09.2018

Proběhly úpravy náměstí M. Jana Husa, Soběslavova náměstí, prostranství před obecním úřadem, okolí Na Návsi na Brnkách, kde vznikl krásný přírodní amfiteátr a také proběhla úprava části nábřeží Vltavy.

K tomu jsme zlikvidovali řadu černých skládek.