Splněno

Příští rok se můžeme těšit na koupaní přímo u nás ve Zdibech.

Ve Zdibech u řeky Vltavy vznikla nová odpočinková oblast "Marina Nábřežní" a to u velice vytížené cyklostezky Troja - Zdiby - Klecánky. Práce jsme prováděli z části svépomocí a za minimální náklady. Vybudovali jsme malé odstavné parkoviště pro občany, sportovce a hosty občerstvení, odvezli naplaveninu z povodní (matrace, sklo, cihly, igelity,...

Nezbytnou součástí komunitního života je možnost účastnit se spolu se svými spoluobčany kulturních a zábavních akcí v obci. Proto jsme také podpořili spoustu akcí a vystoupení, kde si každý jistě našel to své.

Rozšíření čistírny odpadních vod a kanalizace na Holosmetky a Zlatý Kopec je plném běhu - 83 000 000,-Kč

Do konce října počítáme s dokončením obnovy koupaliště. Nejdříve bylo nutné obnovit přítok vody a najít v zemi místo, kde byl přerušen. Poté odvozit hromady bláta a opravit narušené konstrukce břehu. Současně se řešil odtok povrchových vod a oprava komunikace.

Opravili jsme hřbitovní zeď a upravili okolí. Po dohodě s církví se nám podařilo získat do dlouhodobého pronájmu zanedbaný objekt márnice, kde se dokončuje přestavba na kolumbárium. V nejbližších dnech bude hotovo.
Částka vynaložená na celou přestavbu a úpravu okolí činí 3,2 mil. Kč

Děkujeme za hlas pro celou naši kandidátku č. 9